1994

12 February 1/32-Nats in Stenungsund
13 February 6-hours in Lövgärdet
12-15 May World Championship in Mönsterås, Sweden    Not complete
5-9 October European Championship in Uden, Holland
11-15 October ISRA World Championship in Dordrecht, Holland
5-6 November RM in Norsjö
3-4 December Gbg 1000 in Lövgärdet